Chipu Kute Cái Tên Nói Lên Tất Cả

1,000 K/shot

  • Nghệ danh: Chi Pu [ kute]
  • Năm sinh 1998
  • Nguyên quán : Hà Nội
  • Số điện thoại: 0969 675 808
  • Pass: Bạn Anh NGỌC
  • Giá: 1000k/shot/1 lần xuất tinh
  • Khu vực hoạt động: gái gọi quận cầu giấy – gái gọi láng
  • Thời gian hoạt động: 10h00 trưa đến 24h đêm