Dung Nhi Gái Xinh FB Làm Hàng

500 K/shot

  • Nghệ danh : DUNG NHI
  • SDT : 0869 307 656
  • Giá : 500K/S, lên tiên cùng em
  • Pass : bạn anh Gaigoihanoi.info
  • Loại gái gọi : Cave Hà Nội Kiểm Định
  • Tiền phòng :100K / 2h đầu: thơm tho sạch
  • Khu vực : quận cầu giấy – trần duy hưng
  • Thời gian làm việc : 11h – 24h