Ngọc Trinh Cá Tính Mạnh Mẽ – Hàng Cực Đẹp

500 K/shot

  • Nghệ Danh : NGỌC TRINH
  • SDT : 0869 291 595
  • Giá : 500k/slot
  • Pass : Bạn Anh GAIGOIHANOI.INFO
  • Loại gái gọi : Cave Hà Nội Kiểm Định
  • Giá KS/NN : 100K /2h đầu
  • Khu vực : TRẦN DUY HƯNG – NGUYỄN THỊ ĐỊNH
  • Thời gian làm việc : 11h sáng – 00h đêm