Nhã Linh Xứng Danh Kiều Nữ Trần Duy Hưng

700 K/shot

  • Nghệ danh: Nhã Linh
  • Sđt: 0975 302 119
  • Giá 700k/1shot
  • Pass: Bạn anh Thành
  • Kv: trần duy hưng – nguyễn thị định
  • Bj với cả Hj thì không cần bàn
  • Hôn môi: có chứ, hôn môi đá lưỡi tành tạch
  • Tevet: ối dồi E nó ôm chạt lấy đầu dí vào ý
  • 69: yêu cầu là có
  • Wc : nếu sạch sẽ hoặc yêu cầu là có